Elektrofizjologia kręgosłupa

neurologiczne.pl & elektrofizjologia kręgosłupaDiagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. elektrofizjologicznym ( badanie przewodzenia impulsów ). Leczenie urazów kręgosłupa Podstawowe znacznie ma pomoc na miejscu wypadku i właściwy transport poszkodowanego w celu zapobiegania dalszym powikłaniom. Leczenie polega przed ...