Białka płynu mózgowo rdzeniowego

neurologiczne.pl & białka płynu mózgowo rdzeniowegoBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. białych ( limfocytów i monocytów ) nie powinna przekraczać 5 /mm3 a erytrocyty w ogóle nie występować. Zawartość białka powinna mieścić się w granicach 15 - 45 mg/dl, glukozy 50 - 80 mg/dl, chlorków 115 - 130 mg/dl a mleczanów 10 ... Badania obrazowe mózgu .. białej oraz krwi od płynu mózgowo - rdzeniowego. Wskazaniem do badania są m.in. niektóre guzy mózgu, stwardnienie rozsiane, padaczka, choroby rdzenia kręgowego, wypadnięcie jądra miażdżystego, zaburzenia naczyniowe ( tzw. angio - ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. białej drobne ognisko do 7mm o sygnale typowym dla płynu mózgowo rdzeniowego - obraz torbieli To jest wynik mojego badania MR . Co mi jest ? Pomóżcie Tak jak zostało to napisane w wyniku badań. Zmiana w lewym płacie czołowym jest ...

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. białko 0,75 g/l, IgG 60,9 mg/l ( N: 0,0 - 34,0 ), albumina 492 mg/l ( N:0,0 - 350,0 ), Index Link i Tibblinga 0,44, prążki oligoklonalne nie stwierdzono, w surowicy nie stwierdzono. Lyme IgG i IgM: 0,20 index ujemny, P/ciała p/Bor ...