Bezobjawowe stłuczenia mózgu

neurologiczne.pl & bezobjawowe stłuczenia mózguStłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. bezobjawowe. Stłuczenie mózgu najczęściej stwierdzane jest w tomografii komputerowej ( CT ) lub w rezonansie magnetycznym. Leczenie stłuczenia i krwiaka śródmózgowego W leczeniu stłuczenia i krwiaka śródmózgowego obowiązuje bezwzg ...