Badanie męczliwości w miastenii

neurologiczne.pl & badanie męczliwości w miasteniiDiagnostyka i leczenie miastenii .. badaniem w diagnostyce miastenii jest elektrostymulacyjna próba męczliwości, badanie elektromiograficzne pojedynczego włókna mięśniowego oraz reakcja na leki cholinergiczne ( inhibitory esterazy ACh ). Ponadto wykonuje się badanie ...