Zopiklon

neurologiczne.pl & zopiklonLeczenie bezsenności .. zopiklon, zolpidem, zaleplon ), które choć mają korzystne działanie, to z powodu krótkiego czasu działania nie mogą być stosowane we wszystkich przypadkach ( budzenie się w środku nocy lub nad ranem ). Przy bezsenności krótkotrwał ...