Zaburzenia czucia w jamistości rdzenia

neurologiczne.pl & zaburzenia czucia w jamistości rdzeniaJamistość rdzenia kręgowego .. zaburzenia czucia bólu i temperatury. Z czasem może dołączyć się utrata czucia wibracji i położenia części ciała. Pojawia się osłabienie mięśni kończyn a odruchy własne mięśni wygasają. Mięśnie rąk mogą zanikać prowadząc do powsta ... Jamistość rdzenia .. zaburzenia czucia, osłabienie kończyn górnych, bóle głowy, utraty przytomności. Gdy jamistość współistnieje z zespołem Arnolda - Chiari pierwszym etapem leczenia jest odbarczenie szczytowo - potyliczne, celem odbarczenia migdałków ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ