Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe szum

neurologiczne.pl & wzmożone ciśnienie śródczaszkowe szum



Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. wzmożone ciśnienie śródczaszkowe * guzy dolnego dołu czaszki * małopłytkowość * leczenie przeciwkrzepliwe Powikłania po zabiegu punkcji lędźwiowej * bóle głowy i nudności ( tzw. zespół popunkcyjny ) * szum w uszach * objawy korzen ...