Układ piramidowy choroby

neurologiczne.pl & układ piramidowy chorobyOtępienie czołowo - skroniowe .. układu piramidowego ( układ kontrolujący ruchy dowolne i postawę ciała ), objawy zespołu parkinsonowskiego i móżdżkowego. Choroba trwa około 10 lat. Wariant skroniowy obejmuje zaburzenia mowy, zachowania, występowanie objawów prym ...