Niedotlenienie mózgu w łonie matki

neurologiczne.pl & niedotlenienie mózgu w łonie matkiPadaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. niedotlenienie mózgu spowodowane owinięciem się pępowiny w łonie matki. Czy to może być prawda czy też fałsz? Czy od owinięcia się pępowiny może pojawić się padaczka? Istnieje korelacja między niedotlenieniem mózgu a wystąpieniem ...