Nerwy oczne

neurologiczne.pl & nerwy oczneBadanie nerwów czaszkowych .. Nerwy okoruchowe ( III, IV, VI ) Nerwy te bada się razem, ponieważ unerwiają one mięśnie gałki ocznej i stanowią czynnościową całość. W badaniu tym można wykryć nieprawidłowe osadzenie i ruchy gałek ocznych ( pacjent wodzi oczami ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV,III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe prawidłowej szerokości. Gałki oczne i przestrzenie p ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. Nerwy VII i VIII oraz okolice kątówmostowo - móżdżkowych obustronnie prawidlowe. Przysadka mózgowa prawidłowej wielkości. Skrzyżowanie wzrokowe nieucisnięte. Gałki oczne i przestrzenie pozagalkowe niezminione. Polipowate zgrubieni ...

Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV, III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Miernie nasilone zaniki móżdżku. Pozostałe przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe prawidłowej szerok ...