Lamotrygina i okskarbamazepina

neurologiczne.pl & lamotrygina i okskarbamazepinaDiagnostyka i leczenie padaczki .. lamotrygina, lewetiracetam, okskarbamazepina, tiagabina, topiramat, wigabatryna, zonisamid. W przypadku padaczki lekoopornej, napadów wtórnie uogólnionych pod uwagę bierze się zabieg neurochirurgiczny, który może zostać przeprowad ...