Krwiak opony twardej

neurologiczne.pl & krwiak opony twardejChłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. krwi, a dokładniej z komórek limfoidalnych, najczęściej limfocytów B. Zwykle zajmuje wtórnie ośrodkowy układ nerwowy i lokalizuje się w obrębie opon miękkich, opony twardej, tkanki śródmiąższowej mózgu, korzeni nerwowych. Pierwotn ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. krwi na poziomie opony twardej nad biegunem skroniowym i odcinkowo nad płatem czołowym. Płynowa przestrzeń podpajęcza nad płatami czołowymi nie przekracza 10 mm W pniu mózgu i półkulach móżdżka nie spostrzeżono świeżych zmian pour ...