Krwiak a krwiak pourazowy

neurologiczne.pl & krwiak a krwiak pourazowyPourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. krwi w naczyniach z powodu zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego. Oba zjawiska powstają w rezultacie urazów głowy, po którym dochodzi najczęściej do porażenia naczyń, a zatem ich poszerzenia i zwiększenia w nich objętości kr ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. krwiak śródmózgowy są najczęstszym uszkodzeniem mózgu po ciężkich urazach czaszkowo - mózgowych. Dotyczą wynaczynienia krwi. Stłuczenie mózgu obejmuje jedynie niewielkie i rozsiane w korze mózgowej wynaczynienie krwi, natomiast kr ... Zespół wklinowania .. krwiak pourazowy, zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, obrzęk mózgu. ...

Drętwienie dłoni bez mrowienia .. krwienie ( efekt niby pozytywny ). Skóra na dłoniach jest od tamtego czasu bardziej wrażliwa na zmiany temperatur, ale to nie jest wielkim problemem. Gorzej, z tym pourazowym drętwieniem i uważaniem na tak banalne czynności jak ła ... Opieka nad chorym z padaczką pourazową i niedowładem całego ciała .. krwiaka podtwardówkowego, nad prawą półkulą mózgu, oprócz tego ma złamaną łuskę skroni i stłuczony prawy płat czołowy. Aktualnie ma padaczkę pourazową. Tata ma niedowład ciała. Czy rehabilitacja może mu pomóc? Czy tata wyjdzie z t ... Alkohol przy padaczce pourazowej po trepanacji czaszki .. krwiaka, miał padaczkę pourazową. Od pewnego czasu znacznie nadużywa alkoholu. Staje się wtedy bardzo agresywny, nie można z nim dłużej wytrzymać. Co powinienem zrobić? Czy mój kolega może pić alkohol w swojej sytuacji? W przypadk ...