Grudki Lischa

neurologiczne.pl & grudki LischaNerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. grudki Lischa ( od 6 rż. ), skrzywienie kręgosłupa, duża głowa, deformacje kości ( kość strzałkowa i piszczelowa ), patologiczne złamania, rzadziej glejaki w obrębie nerwów wzrokowych, gwiaździaki, padaczka. Dużym problemem są rów ...