Coli przyczyną zapalenia opon mózgowo rdzeniowych

neurologiczne.pl & coli przyczyną zapalenia opon mózgowo rdzeniowychRopne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Klebsiella. U noworodków i niemowląt najczęstszą przyczyną zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych jest Escherichia coli, Strptococcus pyogenes, Psudomonas aeruginosa, Kle ...