Agnozje

neurologiczne.pl & agnozjeAgnozja .. agnozje: - wzrokowe ( chory nie rozpoznaje widzianych przedmiotów, osób ) - słuchowe ( chory nie rozróżnia dźwięków ) - kolorów ( chory nie potrafi rozróżniać kolorów ) - prozopagnozje ( chory nie rozpoznaje twarzy znanych mu osób ...