Zmiany zapalne układu nerwowego

neurologiczne.pl & zmiany zapalne układu nerwowegoRopne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. zmiany skórne w postaci wylewów skórnych i opryszczki wargowej. Powikłaniem takiego stanu chorobowego jest szerzenie się procesu zapalnego na mózg i w rezultacie powstania nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ...