Szybkie wyrównanie stężenia sodu we krwi

neurologiczne.pl & szybkie wyrównanie stężenia sodu we krwiŚrodkowa mielinoza mostu .. szybkie wyrównanie stężenia sodu we krwi. Most ( łac. pons ) znajduje się na wysokości pnia mózgu pomiędzy rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem. W jego wnętrzu znajdują się ważne struktury tj. twór siatkowaty odpowiedzialny za se ...