Stopnie utraty przytomności

neurologiczne.pl & stopnie utraty przytomnościWstrząśnienie mózgu .. Stopnie wstrząśnienia mózgu Wstrząśnienie mózgu dzieli się na trzy stopnie, w zależności od nasilenia zaburzeń. Wyróżniamy: Stopień I, w którym dochodzi do przejściowego zaburzenia świadomości, braku utraty przytomności oraz wystą ... Utrata przytomności i silne bóle głowy .. stopnia zmianami patologicznymi w okolicach skroniowych z przewagą strony prawej bez czynności napadowej. Chciałabym wiedzieć co oznacza ten wynik. Wynik jest nieprawidłowy, trzeba wykonać badane CT mózgu. Badanie EEG jest mało pr ...