śródczaszkowy krwiak mózgu

neurologiczne.pl & śródczaszkowy krwiak mózguStłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. śródczaszkowe pojawiają się 5 - 10, nawet 30 dni po urazie głowy. Interwencji chirurgicznej wymagają krwiaki, których średnica przekracza 5cm w przestrzeni nadnamiotowej oraz 3cm w przestrzeni podnamiotowej. Dorota Kozera Literatu ... Krwiak mózgu i obrzęk .. śródczaszkowego. Stan jest ciężki. Lekarze każą nam czekać. Czy w tej sytuacji naprawdę nic nie można więcej zrobić? Obecnie istota leczenia polega na pielęgnacji i postępowaniu zachowawczym. Trzeba być czujnym aby nie wystąpiły i ...