Przebyte ogniska naczyniopochodne o średnicy o5 cm

neurologiczne.pl & przebyte ogniska naczyniopochodne o średnicy o5 cmMałe zmiany naczyniopochodne .. przebytego ogniska naczyniopochodnego w strukturach wyspy po stronie lewej ( średnica zmiany nie przekracza 0,5 cm ). Poza tym mózgowe i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe ( również okolica podwzgórzowo - przysadkowa ) w normi ...