Anozognozja

neurologiczne.pl & anozognozjaAgnozja .. anozognozje ( chory nie ma świadomości występowania u siebie zaburzeń chorobowych ) - apercepcyjna ( chory nie posiada zdolności odróżniania ) ...