Amfetamina tętniak

neurologiczne.pl & amfetamina tętniakKrwotok podpajęczynówkowy .. amfetamina, nowotwór pierwotny lub przerzutowy. Za najczęstszą przyczynę krwotoku podpajęczynówkowego wymienia się tętniaki, które lokalizują się głownie w obrębie koła tętniczego Willisa lub w jego odgałęzieniach. Tętniak jest po ...