W obrębie istoty białej półkul ogniska hyperintensywne

neurologiczne.pl & w obrębie istoty białej półkul ogniska hyperintensywneNieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. obrębie istoty białej obu półkul, a także w móżdżku. Proszę o zinterpretowanie wyniku. Opis mało swoisty może sugerować zmiany naczyniowe, ale również demielinizacyjne czy torbiel pajęczynówki. Należy wykonać badanie obrazowe po k ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. obrębie rdzenia kręgowego. Czy ciśnienie mierzone obustronnie ( na prawej i lewej ręce ) ma wartości 130/90? To mogło by sugerować zmiany naczyniowe po jednej stronie ciała. Mierzone było na prawej ręce, zmiany naczyniowe? Czy to ... Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. obrębie istoty białej obu półkul mózgu stwierdzono nieliczne,drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych, maksymalnie wlk.4mm, nie wskazuje wzmocnienia po podaniu paramegnetycznego środka kontrastowego - zmiany niespe ...