Rezonans magnetyczny glejak

neurologiczne.pl & rezonans magnetyczny glejakGlejaki .. rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy jest badanie histopatologiczne. Leczenie polega przede wszystkim na neurochirurgicznym usunięciu guza, zastosowaniu radioterapii zwykle, jako leczenia uzupełniająceg ...