Przeciw receptorom acetylocholiny

neurologiczne.pl & przeciw receptorom acetylocholinyMiastenia .. przeciwko receptorom dla acetylocholiny ( AChR ) w synapsie nerwowo - mięśniowej. Przeciwciała te łączą się z większością receptorów i w ten sposób blokują je uniemożliwiając przyłączenie acetylocholiny, czyli przewodzenie bodźca ... Diagnostyka i leczenie miastenii .. przeciwko receptorom dla acetylocholiny oraz tomografię komputerową śródpiersia, aby stwierdzić obecność grasiczaka. Leczenie miastenii Leczenie miastenii jest procesem długotrwałym. Istnieje kilka metod leczenia. Zwykle jako pier ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ