Płyn rdzeniowy białko stwardnienie

neurologiczne.pl & płyn rdzeniowy białko stwardnienieLicznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. płynu mózgowo - rdzenioego. ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. płyn mózgowo rdzeniowy który okazał się prawidłowy, wykluczono też boreliozę, natomiast w rezonansie zaszły zmiany demielinizacyjne. Cytuję: w istocie białej obu półkul mózgu, głównie okołokomorowo i w centrum semivale widocznych ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ