Patogeneza stwardnienia zanikowego bocznego

neurologiczne.pl & patogeneza stwardnienia zanikowego bocznegoStwardnienie zanikowe boczne .. patogenezie odgrywają aminokwasy, szczególnie glutaminian. Wykazano również występowanie rodzinnej postaci SLA dziedziczącej się częściej jako choroba autosomalna dominująca związana z mutacją genu dla dysmutazy nadtlenkowej. Obja ...