Palce stopy wachlarz

neurologiczne.pl & palce stopy wachlarzOdruchy patologiczne .. palce stopy najczęściej rozczapierzają się ( tzw. objaw wachlarza ). Odruch ten może również wystąpić u osób nieprzytomnych i po upojeniu alkoholowym. Należy pamiętać, że występuje on fizjologicznie u dzieci do 2 roku życia. Objaw ...