Niedokrwienie mózgu i obrzęk

neurologiczne.pl & niedokrwienie mózgu i obrzękPourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. niedokrwienia mózgu, które prowadzi do zatrzymania wody wewnątrz komórek. Ten rodzaj obrzmienia dotyczy najczęściej astrocytów ( komórki glejowe z licznymi wypustkami ) istoty szarej mózgu. Obrzęk naczyniopochodny jest rezultatem ... Obrzęk mózgu .. niedokrwienia, niedotlenienia tkanki mózgowej. Dziej się tak, ponieważ w wyniku niedotlenienia w komórce kumulują się m.in. jony sodu, wodoru i mleczany, co znacznie zwiększa osmolalność płynu wewnątrzkomórkowego i pociąga za sobą ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ