Nerwiak nerwu błędnego

neurologiczne.pl & nerwiak nerwu błędnegoGuzy nerwów czaszkowych .. nerwiaki ( łac. neurinoma ) są dobrze odgraniczonymi guzami otoczonymi torebką łącznotkankową. Choroba dotyczy najczęściej nerwu słuchowego, trójdzielnego, rzadziej twarzowego, językowo - gadłowego, błędnego i podjęzykowego. Nerwi ...