Nerw XI badanie

neurologiczne.pl & nerw XI badanieObjawy korzeniowe .. nerwu udowego. Objaw ten wywołuje się w pozycji leżącej ( na brzuchu ). Pacjent zgina kończynę dolną w stawie kolanowym. W czasie tego badania w chorej kończynie pojawia się ból, który promieniuje po powierzchni uda. Dorota Kozera ... Badanie układu ruchu .. nerwów jednocześnie ) czy wiądu rdzenia. Ważne jest jednak, aby rozróżnić przyczynę wzmożonego napięcia, czyli czy wynika z uszkodzenia wspomnianych wyżej dróg piramidowych czy pozapiramidowych. Różnicowanie wzmożonego napięcia: U ... Badanie nerwów czaszkowych .. nerwów czaszkowych wykonuje się w celu wykrycia w ich obrębie uszkodzeń, lokalizacji uszkodzenia oraz zakwalifikowania objawu do zespołu chorobowego. Człowiek posiada 12 nerwów czaszkowych: Nerw węchowy ( I ) Do badania nerwu węch ...

Badanie odruchów fizjologicznych .. nerwu obwodowego. Natomiast przy uogólnionym braku odruchów możemy podejrzewać polineuropatię ( choroba obejmujące wiele nerwów jednocześnie ), schorzenia rogów przednich rdzenia ( miejsce wyjścia nerwów ruchowych z rdzenia kręgow ... Badania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. nerwowego. Są one raczej uzupełnieniem badania klinicznego. Elektroencefalografia Elektroencefalografia ( EEG ) jest badaniem czynności bioelektrycznej mózgu. Na głowie badanego umieszcza się specjalny czepek elastyczny z rozmiesz ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. nerwowej w odpowiedzi na bodziec wzrokowy, słuchowy czy czuciowy ). Badaniem o największej wartości jest badanie MRI. Przebieg stwardnienia rozsianego jest różny i nie do przewidzenia. Głównym problemem chorych jest ich niesprawno ...

Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. nerwów czaszkowych ( np. drętwienie twarzy ), wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Przebieg może być również bezobjawowy. Diagnostyka oparta jest na badaniach obrazowych, przede wszystkim na tomografii komputerowej ( CT ) i rezonansi ... Gwiaździaki .. nerw wzrokowy, pień mózgu i móżdżek. Rokowanie w jego przypadku jest bardzo pomyślne. Diagnostyka gwiaździaków Diagnostyka gwiaździaków opiera się przede wszystkim na badaniach obrazowych tj. rezonans magnetyczny ( obrazy T1 i T2 ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. nerwowych. W większości przypadków chorobę leczy się farmakologicznie, jednak w postaciach lekoopornych należy rozważyć leczenie operacyjne. Przed zabiegiem wykonywane są wszystkie niezbędne badania w celu określenia dokładnej lok ...

Tiki nerwowe (mruganie oczami) .. nerwowe tzn. mruganie oczami. Lekarz skierował mnie wtedy na oddział neurologiczny. Zrobili mi jakieś badania, ale nic nie stwierdzili poważnego. Dali tylko jakieś tabletki i wróciłam do domu. Teraz ( 15 lat ) znowu pojawiło się m ... Płyn lub ślina po usunięciu guza móżdżkowo-rdzeniowego .. nerwiak] 2004 r. i robię co roku badanie głowy - rezonans i bez zmian a mimo to co jakiś czas mam nadmiar płynu bądź śliny w jamie ustnej i wylatuje ona przez usta na zewnątrz. Ffekt to mokry rękaw i poduszka. Przebudzę się i nadm ... Padaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. nerwowego. Dlatego należy wykonać badanie obrazowe mózgu, aby wykluczyć przyczynę organiczną, jak guz mózgu. ...

Omdlenia przy padaczce na tle nerwowym .. nerwowym. Miała robione badania tj. rezonans ,tomografia EEG ale nic nie wykazały, żadnych zmian, wszystkie wyniki były dobre. Leczy się już okuło 4 lat, najpierw prywatnie na trochę to pomogło. Niedawno zmieniła lekarza, który po ... Brak odruchów w badaniu neurologicznym .. nerwowych, prawdopodobnie związane jest z dyskopatią w odcinku lędźwiowo - krzyżowym. Badanie CT jest mało dokładne przy tego typu dolegliwościach. ... Nie do końca usunięty guz móżdżku .. nerwu wzrokowego. Zastawki mogę być po pewnym czasie niefunkcjonalne. Trzeba również ocenić czy nie ma wznowy guza, co niestety może się zdarzyć ( zależy od wyniku histopatologicznego i stopnia resekcji ). Najlepiej wykonać badani ...

Silne bóle głowy, uciskowe wręcz drętwiejące .. nerwowym. Jeśli chodzi o badanie EEG to nie ma tam poważnych odchyleń od normy. ... Drgania powieki oka .. nerwowe. W pierwszej kolejności należy wykonać badania kontrolne u lekarza rodzinnego, potem ewentualna wizyta u neurologa. ... Drżenia i furczenia mięśni międzyżebrowych podczas wdechu i wydechu przy neuralgii międzyżebrowej .. nerwy? Mięśnie? Czy powinnam obawiać się nowotworu? Jak go wykluczyć? Czy badanie TK klatki piersiowej, które miałam, jest wystarczające, żeby się nie martwić? Czy z takimi wynikami krwi i dobrym fizycznym samopoczuciem ( wyłączaj ...

Czy jedynym ratunkiem dla mojego kręgosłupa jest operacja DIAM? .. nerwowych, zmiany zwyrodn. w krążku L4L5 dehydratacja, strefy zwyrodnienia tłuszczowego w trzonie L4. Prześwietlenie czynnościowe potwierdza brak niestabilności kręg.lędż. Wynik scyntygrafii w badaniu całego ciała obserwuje się wz ... Prąd przeszywający prawą półkulę głowy .. nerwicy, migrenie, napadach padaczkowych i wielu innych. Proponuje zgłosić się do lekarze pierwszego kontaktu wykonać podstawowe badania laboratoryjne. Potem jeśli dalej będzie problem ro najlepiej udać się do neurologa. ... Skurcze ręki mimo operacji wypukliny w kręgosłupie szyjnym .. nerwu obwodowego - tu proponuje badanie EMG. Czasem tak objawiać się mogą napady padaczkowe częściowe. Trzeba wykonać dokładną diagnostykę. ...

Drętwienie ręki i zanik czucia .. nerw obwodowy - trzeba wykonać badanie EMG. ... Drętwienie rąk po wstrząsie .. nerwów obwodowych, tzw. polineuropatia obwodowa, czasem dyskopatia szyjna i uszkodzenie korzeni nerwowych. Trzeba wykonać odpowiednie badania. ... Opadająca powieka oka .. nerwu okoruchowego np. z powodu tętniaka, guz mózgu, gruczolaka przysadki. Czasem przyczyną jest uszkodzenie odcinka szyjnego rdzenia lub guz szczytu płuca. Proponuję wykonanie badania CT mózgu i/lub badanie Rtg kl. piersiowej. ...

Dyskopatia wielopoziomowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. nerwowy cech ześlizgu w zbadanym rejonie nie uwidoczniono. Ma Pan dyskopatię wielopoziomową w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, z opisu na poziomie L5 - S1 nadająca się do operacji. Zatem decyzja o zabiegu należy do Pana. ... Niezdiagnozowane omdlenia .. nerwów, bo co dziwne zazwyczaj zdarzają się one w tych lepszych okresach, gdy jestem spokojna, wesoła, gdy wraca nadzieja. Ostatnio omdlenia zdarzają się coraz częściej i nie chcę tak dalej żyć. Czytałam o badaniu SPECT które podo ... Leczenie zespołu Hornera .. nerwu nic nie brałem. Nie znam neurologa, który podjąłby się mnie wyleczyć, bo jak mówią, przyczyn może być wiele. Lat 35. Ważne, aby zdiagnozować przyczynę zespołu Hornera. Poza badaniami wymienionymi warto zrobić badanie Rtg kla ...

Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. nerwowych L5 Tylno - centralna przepuklina podwięzadlowa krążka m - kręgowego na poziomie ruchowym L5/S1 powodująca redukcję rezerwy pływowej i ucisk worka oponowego oraz korzeni nerwowych S1 Badanie CT nie jest rutynowo stosowane ... Uszkodzenie nerwu a wysoka wrażliwość emocjonalna .. nerwowego. Badanie wykazało, że jeden z nerwów jest nieznacznie uszkodzony i może mieć wpływ na moją osobę. Urodziłem się poprzez poród pośladkowy. Jestem osobą dość nerwową. Czy lekarz miał rację? Chciałbym się upewnić. Zapisano ... Dziwne dolegliwości w nodze .. nerwowych, tak? Czy moje dolegliwości mogą mieć związek z usunięciem zmiany podskórnej w tej okolicy? Takie objawy może wywoływać dyskopatia w odcinku lędźwiowym. Warto wykonać badanie MRI. Inne przyczyny to zaburzenia elektrolito ...

Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. nerwu twarzowego ( wywołane przewianiem? ). Czy jestem na coś poważnego chora? W dzieciństwie miałam też zapalenie opon mózgowych czy te wyniki MRI mogą być przez te zapalenie opon. Opis badania jest dziwny bo ktoś stwierdza demie ... Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. nerwów wzrokowych oraz ich skrzyżowania. W obszarze badania widoczna hypoplazja prawej zatoki szczękowej - jej szczątkowe światło wypełnia pogrubiała błona śluzowa. Dodam że badanie było bez kontrastu. Należałoby wykonać badanie p ... Niezdiagnozowane bóle okolic szyi, karku, oka, twarzy .. nerwice, biorę leki ale nic nie pomagają. Już dłużej nie mogę znieść tego bólu. Takie objawy mogą występować w neuralgii trójdzielnej albo kolankowej bardziej prawdopodobne. Badanie MRI w takiej sytuacji nic nie wykaże. Proponuje ...

Badanie RM głowy bez kontrastu a z kontrastem przy chorobie naczyniowej .. nerwy wzrokowe. ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację badania. Mam 25 lat, od 15 roku życia mam silne bóle głowy, pierwszy atak padaczki miałam w wieku 20 lat. Po porodzie ( ... Zmiany rozwojowe kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym .. nerwów rdzeniowych, silniejszym po stronie lewej. Dehydratacja krążka mk na tym poziomie. Poza tym zarysy kanału kręgowego oraz jego zawartość są w badanym odcinku kręgosłupa prawidłowe. Niewielkie niejednorodności sygnału trzon k ...

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty .. nerwica. Jakie ewentualnie jeszcze wykonać badania i czyjej porady zasięgnąć, by zdiagnozować przyczynę w/w objawów? Mogę jedynie napisać kilka wskazówek: warto zacząć od podstawowych badań laboratoryjnych; takie objawy mogą być p ... Krótkotrwałe bóle w okolicach czubka głowy .. nerwicowy, jednak wcześniej warto wykonać badanie CT głowy w oknie kostnym, czy nie ma zmian w czaszce. ... Drżenie kciuka i bóle głowy .. nerwica lękowa na którą się leczę? Także towarzysza mi nieswoiste bóle w tylnej części głowy. Trwają ok 2 - 3min i ustępują. Miałam robione badania krwi i wszystko jest w normie. Ciśnienie również mam w granicach normy. Trzeba wyk ...

Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. nerwowego. Obecne dolegliwości mogą być spowodowane padaczką, jednak warto wykonać badanie CT. Oczywiście włączenie leczenie farmakologicznego tylko w przypadku pewnego rozpoznania padaczki. ... Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. nerwów VII i VIII - ych nieposzerzone. Śladowe zmiany zapalne w zachyłkach zębodołowych zatok szczękowych Badanie wykonano w sekwencji T1, T2 pd - zależnych i tirm, w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych. Co oznacz ... Zespół cieśni nerwu łokciowego lewej ręki .. nerwu łokciowego. Dostałem skierowanie na zabieg uwolnienia nerwu łokciowego. Badania usg wykazały stan zapalny tego nerwu. Czy można przeprowadzić ten zabieg podczas tego stanu zapalnego? Czy powinien być najpierw zaleczony? Stan ...

Pogrubienie nerwu błędnego a ciągłe odbijanie .. nerwu błędnego* i ... nadal brak diagnozy. Byłam badana przez laryngologa, gastrologa, neurologa. Nikt nie pomaga, widzę uśmiechy, trochę drwiny a ja każdego dnia męczę się z powodu ciągłego odbijania czy czkawki, jak to niektórzy ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. nerwów 7 i 8 przebiega naczynie tętnicze ( możliwość konfliktu naczyniowo - nerwowego - do korelacji z obrazem klinicznym ). Polip w zatoce czołowej prawej o śr 10 mm. Proszę o interpretację wyniku. Na podstawie opisu badania MR n ... Uciskowe bóle głowy u dziecka .. nerwiakowłóknikowatością, a ta zwiększa ryzyko pewnych nowotworów mózgu. Zatem dobrze jest wykonać badanie obrazowe mózgowia. Jednak trzeba też pamiętać że bóle głowy u dzieci mogą być związane z zachowaniami adaptacyjnymi np. w p ...

Bóle dolnego odcinka kręgosłupa i sztywnienie stawów biodra i kolana .. nerwowych. Badanie RTG wykazało skrzywienie i ortopeda zalecił noszenie wkładki podwyższającej jedna stop o ok 0,5 - 1cm. Ból dolnego odcinka kręgosłupa pojawia się nie tylko w ciągu dnia w trakcie pracy ale także w nocy. Jest uci ... Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra .. nerwica. Później miał badanie tarczycy ( to było jakieś badane komputerowe ) i lekarz który je robił spytał czy papli papierosy po czym po otrzymaniu potwierdzenia że pali powiedział że został mu miesiąc życia. Na szczęście było t ... Zgrubienie na głowie a ból głowy i nerwica lękowa .. nerwicę lękową. 2 lata jestem już bez tabletek jedynie czasem wezmę doraźnie. Czy to może być powodem tej nerwicy czy to może mieć coś wspólnego z tym zgrubieniem? Miałam robione badanie dna oka 3 lata temu i było dobre czy może s ...

Zawroty głowy, drętwienie przedramion i ramion, uczucie zmęczenia i sztywnienia mięśni .. nerwicowy. Jednak warto aby zbadał Panią lekarz, gdyż czasem zwykłe badanie lekarskie i wywiad mogą mogą być decydujące. Objawy takie mogą występować w wielu chorobach. ... Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. nerwowa na nich uniesiona, mogą to być złogi na tarczy. Skierowanie na USG gałek ocznych. Naczynia żylne trochę powiększone. Do obserwacji. Kontrola za tydz. Wskazane bad. neurologiczne. Dziecko ma 5 lat, wcześniej badał je neurol ... Utrata wagi, ból nóg i utrata mięśni w nogach a stwardnienie boczne zanikowe .. nerwach obwodowych kończyn dolnych w granicach normy fizjologicznej. Średnia latencji fali z n.n.strzałkowych i piszczelowych w granicach normy. Wykonano badanie MRI odcinka L - s. Wynik: Stożek rdzeniowy w normie. Natomiast w bad ...

Podejrzenie diplomyelii, drobne zwapnienia układające się obrączkowo oraz masywne zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze stawu międzykręgowego .. nerwowego. Byłam na badaniu kręgosłupa, ale niestety nic z niego nie rozumiem. Oto wynik badania, co z niego wynika? Nasilone zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym, na poziomie L5 - S1 szczególnie nasilone. Jeżeli objawy są b ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. nerwu udowego, po jego zastymulowaniu uzyskano odpowiedź o obniżonej amplitudzie w mięśniu czworogłowym. Nerw biodrowo - pachwinowy jest niedostępny badaniu elektroneuograficznemu, pośrednio można go ocenić badając mięsień poprzec ... Częste mruganie oczami przez dziecko a tiki nerwowe .. nerwowy, z którego powinien wyrosnąć ( dodam, że dziecku to nie przeszkadza ). Czy może być to oznaką jakiś poważniejszych zaburzeń zdrowotnych i czy poddać synka dodatkowym badaniom? Prawdopodobnie jest to tik nerwowy, w tak młod ...

Napady utraty przytomności po wypadku samochodowym sprzed lat .. nerw co powoduje atak, czy mam zmienić neurologa? z góry dziękuję za odpowiedz Czy wykonano u Pani badanie EEG? Warto poprosić lekarza o skierowanie na takie badanie. Lepszym badaniem obrazowym w tym wypadku jest rezonans magnetyc ... Kucie w kręgosłupie podczas stresu .. nerwicowym Czy zgłaszał Pan to swojemu lekarzowi? Jeśli jest taka możliwość warto wykonać badania obrazowe głowy i kręgosłupa. W taki sposób raczej nie objawia się stwardnienie rozsiane. Ale powinien zbadać Pana neurolog. Bardzo d ... Drętwienie palców po wyleczeniu zespołu nerwu łokciowego .. nerwu łokciowego. Krótka historia &#8222*dolegliwości&#8221*. Październik 2006 Pacjent od kilku dni odczuwa drętwienie 4 i 5 palca prawej ręki. Wcześniej rozpoznano dyskopatię odcinka L - S kręgosłupa. W badaniu neurologic ...

Ucisk z tyłu głowy, ból oka i szyi po urazie głowy .. nerwobóle i nic tam nie ma poważnego,niewiem czy to można stwierdzic bez tomografii ale podważać pani dr. nie będę,zrobiła podstawowe badania odruchów oglądała oczy,dostałem mase leków przeciwzapalnych i przeciwmigrenowych wczoraj ... Uciążliwe bóle kręgosłupa przy wypuklinie lędźwiowej .. nerwowe. byłam u neurochirurga kazał zrobić rezonans i wrócić do niego ,ale żaden lekarz nie chce mi dać skierowania na to badanie, a prywatnie mnie nie stać ,po ostatnich lekarstwach baclofen ,nimesil,doxepin,żle się czuje,jestem ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. nerw trójdzielny. Konsekwencją tego jest drętwość lewej strony twarzy i nasilające się coraz intensywniej bóle głowy zwłaszcza przednia część. Rezonans magnetyczny: Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, S ...

Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. nerwie czy tez zespole nerwów - czyli nerwach obwodowych. Niestety neurolog z nfz nie zechciał zlecic mi badania przewodnictwa nerwowego, twierdząc ze mpd zostało stwierdzone lata temu i nie ma podstaw by myśleć inaczej i rozpatry ... Krwiak mózgu okolicy korowo-podkorowej lewego styku potyliczno-ciemieniowego .. nerwów ... tzn jak sie zdenerwuje to ten krwiak pewnie uciska cos... słyszeliście o takim przypadku opiszcie i jak to sie skonczyło ona ma dopiero 16 lat ... a lekarz kazał czekać rok i po roku nastepne badanie ... jezeli krwiak s ... Drętwienie i mrowienie ręki przy uszkodzeniu korzenia nerwu c7 .. nerwu c7 . czy to grożne i czy można leczyć ? Najpierw należy wykonać badanie MR i ustalić przyczynę uszkodzenia. To może być skutek dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa, ucisk spowodowany zmianą w sąsiedztwie p ...

Ból nogi po złamaniu kompresyjnym trzonu kręgu piersiowego .. nerwowe przez zmieniony zwyrodnieniowo dysk. W Pana przypadku przyczyną ucisku może być fragment kosny kręgu, który uległ wcześniej złamaniu. Dlatego należy wykonać badanie CT, które ukirunkowane jest na lepsze uwidocznienie struk ... Nieprawidłowy zapis EEG z czynnością napadową .. nerwicę ( ale nie byłam z tym u lekarza ), natomiast chodzę na terapię DDA. Czy zmiany w EEG mogą być spowodowane przez zabyrzenia emocjonalne lub nerwicę? Wyniki EEG: OPIS BADANIA Badanie wykonano w czuwaniu. Czynność podstawowa ... Ucisk na nerwy w zachyłkach bocznych .. nerwy w zachyłkach bocznych, w odcinku lędźwiowym i czy należy się tym martwić Na rezonansie magnetycznym nie podano wielkości tego ucisku Proszę napisać cały wynik badania. Zachyłki boczne występują w okolicy ujść nerwów rdzeniow ...

Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. nerwowym, tym bardziej, że bez przyjrzenia się jak wyglądają zmiany w obrazie jest to trudne. Tak to było badanie kontrolne torbiela pajeczynówki .Prawie co 2 lata jest robione a torbiel sie nie zmienia i nie widać w obrazie jakie ... Różnice układów nerwowych u introwertyków i ekstrawertyków .. nerwowego u introwertyków i ekstrawertyków. 1. Czy to prawda, że u jednych osób dominuje przywspółczulna część autonomicznego układu nerwowego, a u innych współczyulna? 2. Czy idzie to jakoś zbadać u lekarza? Jakie to są badania? ... Centralno-lewoboczna podwięzadłowa przepuklina, uciskająca na worek oponowy .. nerwu rdzeniowe w odc. śródkanałowym. Pozostałe krążki m - k, trzony kręgowe bez zmian.* Badanie z 17 - 04 - 2010 *W przestrzeni L5/S1 centralna przepuklina z uciskiem worka oponowego. Pozostałe przestrzenie bez cech dyskopatii. P ...

Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. nerwu wzrokowego Badanie obrazowe wyklucza w zasadzie, aby przyczyną pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego było stwardnienie rozsiane. Wymieniona w opisie zmiana hiperintensywna i hipointensywna wskazuje na zmianę naczyniową do ... Leczenie przy spina bifida na poziomie szyjnym .. nerwowe. Dlatego warto wykonać badanie dokładniejsze, czyli MR. ... Przepuklina wnikająca do zachyłka bocznego i do otworu międzykręgowego .. nerwowe. Dodatkowo występuje na tym poziomie zmiana w postaci osteofitów. Wynik powinien zostać zweryfikowany z badaniem neurologicznym a w rezultacie dalsze postępowanie. ...

Wyraźna asymetria potencjałów nerwowych nerwów łokciowych .. nerw l5/S1, spondylozę szyjna ( TK w grudniu )., prośba o interpretację: Z odchyleń zarejestrowano minimalne zmiany neurpgenne w mięśniach kończyn dolnych. W badaniu neurograficznym z odchylen zarejestrowana wyraźną asymetrie pote ... Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. nerwowych operacja może być nieunikniona. Jadnak z wynikiem należy zgłosić się do neurochirurga, który po badaniu i obejrzeniu wyniku MR zadecyduje czy leczeniem będzie rehabilitacja czy zabieg. Witam serdecznie,i oczywiście bardz ... Przewężenie przestrzeni międzykręgowej i rotoskolioza lewostronna .. nerwowe. Radzę wykonać dokładniejsze badanie, czyli MR. Co do rotoskoliozy to skrzywienie kręgosłupa. ...

Bóle karku promieniujący na połowę ciała .. nerwowe kręgosłupa szyjnego. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego ( otrzyma Pani skierowanie ) lub wprost do neurologa, który skieruje Panią na odpowiednie badania obrazowe. ... Opadanie powiek u dziecka .. nerwowo - mięśniowych, uszkodzenia nerwu okoruchowego, miastenii, zmian w obrębie samego mózgowia. Czy wykonano jakieś badania obrazowe głowy? Czy poród przebiegał bez powikłań? ... Wieloletnie sztywnienie mięśni rąk i nóg .. nerwowo - mięśniowych. Diagnostyka obejmuje badania elekromiograficzne, biopsję mięśnia, badania genetyczne. ...

Ryzyko guza mózgu przy braku odczuwania emocji .. nerwica, ale nie mogę się zebrać żeby pójść do psychologa. Odczuwam dokładnie to samo,najpierw myslalam o demencji ale w moim wieku ( 22lata ) raczej jest to malo prawdopodobne.Musisz wybrac sie do neurologa i on skieruje na badan ... Ból od szyi przez bark do ręki po wyleczeniu urazu kręgosłupa szyjnego .. nerwu rdzeniowego. Dolegliwości to ból sięgający od szyi przez bark do prawej ręki. Od roku chodzę na rehabilitację Ból trochę się zmniejszył. Po ponownych badaniach okazało się, że wszystko jest już w porządku ( są tylko niewielk ... Drętwienie ręki, ból barków i łopatek przy implancie szyjnym ruchomym .. nerwowe. Należy wykonać ponownie MR, jeśli ostatnie badania wykonano dawno. I skonsultować się z neurochirurgiem, który powie Pani jakie będzie dalsze leczenie, czy operacja w Pani przypadku jest konieczna. ...

Kołatania serca przy zażywaniu narkotyków a nerwica .. nerwica. Czy na pewno? To mogą być zaburzenia związane z lękiem i stresem. Jeśli w badaniu u lekarza nie było żadnych nieprawidłowości ( wykluczono nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca ), można ostatecznie udać się do psychiatry. ... Kilkusekundowe bóle w różnych miejscach głowy po urodzeniu dziecka .. nerwów, za 3 tyg mam wizyte u neurologa, ale strasznie sie boję**. Lekarz rodzinny mnie uspokaja, bo badania krwi, badania dna oka i ciśnienia w oczach mam ok. Ale ja jestem strasznie znerwicowana. Proszę o kontakt jeśli ktoś miał ... Postępowanie w przypadku porażenia nerwu twarzowego .. nerwu. Jakie badania diagnostyczne powinnam zrobić? Czy jest to poważne uszkodzenie? Uszkodzenie nerwu twarzowego powoduje niedowład zaopatrywanych mięśni twarzy, nadwrażliwość słuchu, spadek wydzielania łez i śliny, zaburzenia sm ...

Ból w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa oraz mrowienie palca i nogi .. nerwowe. Samo rtg nie jest wystarczającym badaniem. W razie nieprawidłowości w wyniku należy wykonać w następnej kolejności wykonać MR. ... Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. nerwobóle w klatce piersiowej, czy to możliwe, że bóle głowy są nerwobólami? Jeśli nie, czy to zwykła migrena? Jakie badania jeszcze powinnam zrobić? Proszę o odpowiedź. Prawdopodobnie to klasterowe bóle głowy lub migrena. Powodem ... Niskie amplitudy PW przy stymulacji ruchowej w lewym nerwie strzałkowym .. nerwie strzałkowym. Co to dla mnie oznacza? Czy to coś poważnego? Na pewno należy udać się do neurologa, który powinien dokładnie przeanalizować wynik badania. Spadek amplitudy może oznaczać np. uszkodzenie nerwu lub miastenię. ...

Kłujący ból mięśni ręki .. nerwobóle? Robiłem podstawowe badania krwi i są w porządku. Do jakiego lekarza należałoby się z tym udać? ... Mimowolne ruszanie ramionami, częste mruganie i chrząkanie u dziecka .. nerwowe: ruszanie ramionami, chodzenie na palcach, mruganie oczami, chrząkanie, pociąganie nosem. Przez rok ustały, ale powróciły na nowo. Żadne badania niczego nie wykazały. Co może oznaczać? Co powinnam zrobić? Proponuję udać si ... Przekrzywianie głowy, pisk w uszach, osłabienie oraz bóle i zawroty głowy .. nerwiaka czy torbiel pajęczynówki. Lepiej dmuchać na zimne. Neurolog po badaniu bedzię mógł zadecydować o dalszym postępowaniu ( koniecznych badaniach ). ...

Drżenie mięśni całego ciała przy dyskopatii, nerwicy i depresji .. nerwicy i depresji. Co mi dolega? Być może powodem drżenia są przyjmowane leki, a drżenie jest wynikiem działania ubocznego leku. Warto także wykonać badania tj. jonogram ( Na, K, Ca ), TSH, OB. ... Ucisk z tyłu głowy przy nerwicy lękowej .. nerwicę lękową. Mimo początkowej poprawy, moje dolegliwości wróciły ( zawroty głowy, mdłości, strach przed omdleniem ). Do tego od trzech dni czuję ucisk z tyłu głowy. Badanie krwi wyszło dobrze, tylko ciśnienie mam trochę za nisk ... Bóle kości u młodej osoby ze skoliozą .. nerwy. Kazał się tym nie przejmować, ja jednak mam dopiero 25 lat i nie uważam, że to normalne. Czy rzeczywiście za te bóle odpowiada skolioza? Gdzie znajdę dobrego specjalistę z rejonów Krakowa? Bez bliższego badania trudno mi po ...

Bóle stawu biodrowego przy dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej .. nerwowe. A najlepszym badaniem aby to wykazać jest MR. ... Odruchy aksonalne w diagnostyce stwardnienia zanikowego bocznego .. nerwu lokciowego lewej ręki ( tej gdzie mam te fascykulacje ) oraz odruchy aksonalne przy badaniu fali F nerwu piszczelowego prawego. Moj neurolog nie daje mi zadnej diagnozy. Mowi, ze trzeba czekac. A ja strasznie boje sie, ze to ... Okresowe jąkanie się przy grzybach w limfie, atakujących układ nerwowy .. nerwowy a to może się przekładać na mowe? Po tym badaniu lekarz zastosował leczenie które przez dwa miesiące przyniosło oczekiwane rezultaty. W niedługim czasie zacinanie mojego syna powróciło.Różni się tym że w przeciwieństwie do ...

Niespecyficzna zmiana demielinizacyjna na poziomie szyjnym .. nerw wzrokowy w badaniu oka prawidłowy, mri głowy nie wykazuje żadnych zmian, Panie doktorze czy moze to być sm, dodam, że bóle kręgosłupa lędźwiowego praca biurowa :( dziękuję za odpowiedź ... Naczyniaki jamiste oraz zwężenie zachyłków bocznych i kanałów korzeniowych lędźwiowych .. nerwów rdzeniowych w odcinkach węwnątrzkanałowych.Kanał kręgowy w badanym odcinku o prawidłowym wymiarze strzałkowym.Stożek końcowy rdzenia kręgowego na poziomie trzonu kręgu L1. Proszę o wnioski i zalecenia. ... Zmiany degeneracyjne krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. nerwowe. Teraz należy udać się z tym wynikiem do neurochirurga ( badanie jest wystarczające ), który rozważy konieczność operacji lub zaleci jedynie rehabilitację i leczenie przeciwbólowe. ...

Początek zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. nerwowych.Na poziomie L5/S1 widoczna tylna przepuklina j.m uciskająca worek oponowy bez cech ucisku korzeni nerwowych na bad.poziomie.Początkowy proces zmian zwyrodnieniowo wytwórczych w stawach m/k na badanych poziomach z wyostrz ... Różnice między rwą kulszową a dyskopatią .. nerwowych, cukrzyca. U Pani wyszły nieprawidłowe zwężenia przestrzeni międzykręgowej, skolioza, zniesienie lordozy co oznacza dyskopatię. Należy wykonać MR kręgosłupa. W zasadzie neurolog bez tego badania nie powie dużo więcej. Sk ... Brak siły i zapału w sytuacjach stresujących .. nerwowym. Warto przede wszystkim udać się do lekarza rodzinnego, wykona podstawowe badania krwi, wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia hormonalne. ...

Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. nerwowe. Warto ten wynik badania skonsultować z lekarzem osobiście ( neurolog/neurochirurg ) i rozważyć leczenie operacyjne. ... Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. nerwy rdzeniowe, być może także na naczynia kręgowe. Poza tym zmiany naczyniopochodne w mózgu mogą powodować drganie głowy. Należy także wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, niedokrwistość wykonując podstawowe badania krwi. ... Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. nerwowych.Na poziomie L5/S1 widoczna tylna przepuklina j.m uciskająca worek oponowy bez cech ucisku korzeni nerwowych na bad.poziomie.Początkowy proces zmian zwyrodnieniowo wytwórczych w stawach m/k na badanych poziomach z wyostrz ...

Nasilenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej po rehabilitacji .. nerwami. Co oznacza to badanie? Czy dyskopatia postępuje? Trudno mówić o postępie, ponieważ należałoby porównać dwa wyniki badań MR wykonane w odstępie czasu. W opisie badania brak ucisku na korzenie nerwowe. Główną przyczyną dole ... Skolioza i tendencja do poziomego ustawienia kości krzyżowej .. nerwowych może występować i nie wynikać z opisanych zmian w badaniu obrazowym. ... Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. nerwowych - inne zaburzenia korzeni nerw. i splotów rdzeniowych* Opis badania: Osłabienie sygnału RF w obrazach T2 - zależnych i obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej L5 - S1 - zmiany dehydratacyjno - degeneracyjne. Na tym poz ...

Leczenie tików u dziecka .. nerwowego opisanego objawu. Więcej informacji uzyska Pani po przeprowadzonych badaniach. ... Brak pełnego czucia w nodze i powiększona źrenica .. nerwicę serca. Jakiś czas temu zażyłem niewielką ilość amfetaminy, następnego dnia nie miałem czucia w nodze. Mam znacznie powiększone źrenice. EKG wyszło w porządku, wszystkie odruchy prawidłowe. Inne badania też niczego nie wyka ... Bóle w tylnej części głowy przy nerwicy .. nerwicę lękową. Od niedawna mam gorszy wzrok i stan zapalny w organizmie. Co mi jest? Jak pozbyć się tych objawów? Proszę napisać jaki stan zapalny zdiagnozowano. Może warto wykonać badanie obrazowe głowy. Warto skonsultować się t ...

Bóle i ograniczona ruchowość przedramienia .. nerwów zaopatrujących kończynę ). Lekarz na podstawie objawów zleci odpowiednie badania diagnostyczne. ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. nerwowoym. Teraz po tym wyniku jestem w szoku że wyszły takie ogniska problemów ze wzrokiem nie mam, badanie neurologiczne ok.A czy te ogniska które mam są rozłożone typowo jakw SM?i czy 10 ognisk to dużo? Mam zrobić jeszcze badan ... Stany lękowe i nerwowe przy tikach nerwowych .. nerwowe. Początkowe były to krótkie skurcze mięśni, teraz przeszły na całe ciało. Stałam się nerwowa i mam stany lękowe. Co powinnam zrobić? Jakie badania należy przeprowadzić, aby stwierdzić przyczynę? Czy można to całkowicie wyl ...

Ból głowy, drętwienie dłoni, duszności i napady lęku po urazie głowy .. nerwica, czy też świadczy to o tym, że krwiak mózgu nie został do końca wyleczony? Taki krwiak powinien się wchłonąć. Należy wykonywać kontrolne badania obrazowe głowy. Nie wykluczone, że Pana dolegliwości są wynikiem lęku, jednak ... Zmniejszenie lordozy lędźwiowej i zwyrodnieniowa przebudowa blaszek granicznych .. nerwowych.Niewielki odczyn zwyrodnieniowy w stawach międzykręgowych na w/w poziomach.Zwyrodnieniowa przebudowa blaszek granicznych dolnejL4 i górnejL5.poziom sygnału z rdzenia kręgowego w badanym odcinku zachowany.nadmieniam ze bó ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. nerwów obwodowych o charakterze mieszanym demielinizacyjno - aksonalnym z obecnością przewlekłych zmian neurogennych w mięśniu międzykostnym I lewym i piszczelowym przednim lewym. Mam 43 lata zaniżone wartości HCT, HGB, RBC, obniż ...

Mrowienie opuszków palców oraz drżenie powieki i mięśni .. nerwice i sama to czuje Po drugie w przeszlosci ( okolo 3 lata temu ) zrobilam szereg badan: TK mozgu, Rezosnans rdzenia kregowego( mam zwezenie przestrzeni C5/C6 i osteofity ) potencjaly wywolane, wizyty u neurologa Wszystkie te ... Bóle po lewej części ciała .. nerwowe, co tłumaczyłoby ból i drętwienie. Najlepiej wykonać badania obrazowe kręgosłupa. Ostatecznie należy wykonać badanie obrazowe głowy. Skierowanie do lekarza neurologa uzyskają Państwo od lekarza rodzinnego. ... Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. nerwowa mózgu i móżdżku o prawidłowej strukturze, bez zmian ogniskowych widocznych badaniu TK. układ komorowy prawidłowej szerokości, symetrycznie nie przemieszczony. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa prawidłowa. Pobolewa mnie gło ...

Atak drgawek, ślinienia się i omdleń .. nerwowego. Najlepiej udać się wpierw do lekarza rodzinnego, gdzie zostaną wykonane podstawowe badania krwi, zostanie Pani następnie skierowana do neurologa. ... Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie .. nerwica lub coś innego. Badanie może sugerować padaczkę, jeśli jednak nie wystąpił jak dotąd napad padaczkowy to należy wziąć pod uwagę inne choroby np. migrenę. ... Leczenie torbieli w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku .. nerw ). Nie jest to zbyt dokuczliwe, raczej lekki ból i nie wiem czy łączyć te sprawy ? Witam, po tym ja badanie MR stwierdziło u mnie - *w istocie białej móżdżku móżdżku przestrzeń płynowa o śr. ok. 6mm - najprawdopodobniej torbi ...

Konieczność operacji przy dyskopatii i bólu kości ogonowej, miednicy oraz ud .. nerwu rdzeniowego. Czy operacja w takim przypadku jest konieczna? Ból odczuwam w okolicy kości ogonowej, miednicy i ud. Z reguły po lewej stronie. Wynik badania powinien ocenić jeszcze osobiście neurochirurg i skorelować go z bada ... Drżenia mięśni całego ciała i drętwienia twarzy przy dyskopatii .. nerwicy jaką wysnuł mój lekarz rodzinny osobiscie wykluczam. Bardzo dobrze, że umówił się Pan do neurologa, wykonał podstawowe badania i wykluczył zaburzenia elektrolitowe. Nie wygląda na to, aby przyczyną była dyskopatia. Ważną i ... Leczenie kifozy z przemieszczeniami kręgów .. nerwowe, stąd promieniowanie bólu. Po wykonanym badaniu będzie można ocenić czy kwalifikuje się Pan do operacji, co należy rozważyć zważywszy na brak poprawy po przebytej rehabilitacjach. ...

Kilkudniowe drętwienie lewej ręki .. nerwowe odpowiedzialne za unerwienie kończyny górnej. Warto udać się do lekarza rodzinnego i uzyskać skierowanie na rtg lub takie badanie wykonać we własnym zakresie. Ucisk może występować także w obrębie samej kończyny górnej np. ... Niestabilność kręgosłupa szyjnego, wstrząśnienie rdzenia i stłuczenie kręgów szyjnych .. nerwowego. Powinna Pani wykonać morfologię krwi i jonogram, należy także wykluczyć zaburzenia elektrolitowe. witam.ostatnie badania miałam tuż po wypadku czyli 9 miesięcy temu.miałam robione CT głowy MNR i RTG nic nie wykazało.Mój ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. nerwuje . Demielinizacja to proces rozpadu osłonek mielinowych komórek nerwowych. Przykładem choroby demielinizacyjnej jest stwardnienie rozsiane. właśnie dzisiaj otrzymałam kolejny wynik badania , i nie wiem o co chodzi ? wcześni ...

Nerwowość i zaburzenia koncentracji przy czynności napadowej w EEG .. nerwowa nie dociera do niej co się mówi, czasami nawet nie wie gdzie co połozy gdzie się znajduje. Proszę mi pomóć. Lakarka nie chce duzo pow tylko dała na badanie komputerowe głowy Więcej będzie można powiedzieć po badaniu CT. Na ... Wykrzywianie głowy, dziwne ruchy oczu i sztywnienie u dziecka .. nerwica? Co należy zrobić, aby to sprawdzić? Jakie badania dotąd wykonano? Czy diagnozowano dziewczynkę w kierunku padaczki? Wykonano EEG, badanie neurologiczne? Jeśli wykonano tylko badania krwi i moczu to warto skonsultować się ... Operacja przy wypuklinie krążka lędźwiowego z uciskiem na korzeń rdzeniowy .. nerwowy, toteż decydujący jest wynik badania neurologicznego. ...

Nawracające bóle pod łopatkami .. nerwowe. Stąd nie zalecam od razu udawać się do neurologa, w razie potrzeby lekarz POZ wyda odpowiednie skierowanie. Pod uwagę należy brać wykonanie rtg kręgosłupa, usg jamy brzusznej, badania krwi i moczu. ... Kłucia w nodze, wokół pępka, drętwienie ręki, pisk w uszach i zimne poty .. nerwica ? Wiem że mam zrobić badania, jestem umówiony na gastroskopie i do neurologa. Pozdrawiam Bardzo dobrze, że umówił się Pan już na wizyty. Nie ukrywam, że objawy są liczne, bez badań diagnostycznych trudno mi je powiązać w j ... Leczenie chronicznego bólu pleców i uszkodzonych nerwów obwodowych .. nerwy obwodowe. Brałam już wiele leków, byłam na fizjoterapii. Coraz częściej drętwieją mi palce u rąk. Znacznie pogorszył mi się wzrok. Jakie badania trzeba wykonać? Jak leczy się te dolegliwości? Ból oczu może mieć związek z pog ...

Specjalista od porażenia nerwu twarzowego u dziecka .. nerwu twarzowego. Badanie płynu z rdzenia kręgowego niczego nie wykazało. Lekarze nie wiedzą jak jej pomóc. Gdzie znajdę dobrego specjalistę w tym zakresie? Dziecko ma 8 lat. Najlepiej zgłosić się do otolaryngologa dziecięcego. ht ... Całodobowe skurcze mięśni całego ciała .. nerwicy, ani innej choroby. Co mi jest? Na początek wystarczy wizyta u lekarza POZ. Należy wykonać podstawowe badania krwi tj. morfologia, jonogram, glukoza. Dopiero po wstępnej diagnostyce rozważyć konieczność konsultacji neurolo ... Diagnostyka porażenia nerwu strzałkowego .. nerwu strzałkowego. Dostałam skierowanie do neurologa. Lekarze nadal nie wiedzą co mi jest, a noga bardzo mnie boli. Co mi jest? Co powinnam zrobić? Niestety nie opisała Pani objawów. Trudno bez badania neurologicznego stwierdzić ...

Bóle przy zaniku nerwu promieniowego ręki .. nerwu promieniowego prawej ręki. Jest to bardzo bolesne. Co mam zrobić? Do jakiego specjalisty się zgłosić? Kto zdiagnozował zanik? Jakie ma Pani objawy i jakie badania do tej pory wykonano? Należy przede wszystkim kontaktować się ... Bóle pleców oraz drętwienie i zaniki czucia na całym ciele .. nerwowy w odcinku lędźwiowo - krzyżowym. Można powtórzyć MR kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego. Jeśli chodzi o zaburzenia czucia i drżenie mięśni przyczyn może być wiele. Najlepiej wykluczyć te najczęstsze, czyli wykonać badania la ... Silne bóle głowy, utraty przytomności i spadek masy ciała .. nerwowego. Najlepiej zgłosić się niezwłocznie do lekarza POZ, który po dokładnym badaniu jeszcze zadecyduje do jakiego specjalisty najlepiej się udać, wyda skierowanie, do poradni lub bezpośrednio do szpitala. ...

Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po podaniu paragmagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmoiżonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfologia sygnału opon mózgowo - rdz ... Wypukliny krążków lędźwiowych, modelujące worek oponowy .. nerwowe. Niestety w badanie tego nie potwierdza. Jednak lepszym badaniem było by MR. Stąd nie należy leczyć samego wyniku badania, ale pod uwagę brać także dolegliwości. Na pewno neurochirurg rozsądnie do tego podejdzie. Rozważyć ... Silne bóle kręgosłupa przy przepuklinie jądra miażdżystego i ucisku na worek oponowy .. nerwowe; pękniecie pierścienia włóknistego w górnej części przepukliny i spłycenie lordozy lędźwiowej. Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Co mi jest? Dolegliwości bólowe wynikają jasno z opisanych zmian. Doszło u Pana do ...

Ropień śródkanałowy z naciekiem zapalnym przykręgosłupowym .. nerwowe. Trzony kręgów piersiowych prawidlowej wysokosci. Innych zmian nie uwidoczniono. Opis badania rezonansu magnetycznego MRI kręgoslupa lędźwiowego Na wysokosci LI - L2 niewielkie uwypuklenie krązka mk bez ucisku na struktury ... Zapalenie nerwu wzrokowego i bóle kończyn jako objawy SM .. nerwu wzrokowego, w wraz z nim problemy z pęcherzem moczowym, silne bóle rąk i nóg i drętwienie kręgosłupa. Czy rzeczywiście jestem zdrowa? Czy powinnam zrobić jeszcze jakieś badania? Objawy wskazują na SM. Warto wykonać dokładnie ... Drżenie rąk i problemy z mową a nerwica .. nerwica? Czy może są to objawy zwiastujące jakąś chorobę? Jeśli tak, to jaką? Niedawno miałam robione badania izotopowe kości. Czy to może mieć jakiś związek? Oczywiscie objawy mogą wiązać się z chorobą neurologiczną. Stąd jeśli n ...

Leki na nerwowe drżenie powieki wskutek stresu .. nerwowe. Drży mi powieka. Dzieje się to szczególnie w sytuacjach stresowych, choć ostatnio zauważyłem również w sytuacjach spokojnych. Jakie badania powinienem zrobić? Jaki lekarz specjalista zajmuje się takimi problemami? Na pocz ... Ból skroni, żuchwy, tyłu głowy oraz odrętwiały nos i podniebienie .. nerwu trójdzielnego. Później okazało się, że nie jest to także żaden problem neurologiczny. Co może dolegać mojej mamie? Na jakie jeszcze badania powinna zostać skierowana? Może to być problem laryngologiczny. Myślę, że można jesz ... Zaburzenia czucia w kończynach i bóle oraz zawroty głowy a zwyrodnienia kręgów szyjnych .. nerwowe, ale także być związane z cukrzycą, chorobami endokrynologicznymi. Radzę udać się przede wszystkim do lekarza POZ, który skieruje Pana na odpowiednie badania. ...

Nerwica wskutek urazu głowy .. nerwicę. Często wmawiam sobie, że wywołały ją urazy głowy z dzieciństwa. Jakie badania wykluczają bądź potwierdzają, że powodem nerwicy są zmiany neurologiczne? EEG i tomografia wyszły poprawnie. Można jeszcze wykonać MR, ale małe ... Drętwienia nóg i zawroty głowy przy wypuklinach i zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. nerwowe, ucisk na tętnice kręgowe. Teraz musi zostać Pani zbadana neurologicznie, a nieprawidłowości muszą być skorelowane z wynikiem badania. Wówczas lekarz rozważy czy na razie będzie to leczenie przeciwbólowe i rehabilitacja cz ... Zniesiona lordoza szyjna z wytworzeniem kyfozy, osteofitoza i wypukliny szyjne .. nerwowymi. Okrężna wypuklina krążka m - k C6/7 z niewielką modelacją worka oponowego. Rdzeń kręgowy bez uchwytnych badaniem zmian ogniskowych. Mam 29 lat, czy mam się czym martwić? czy jest to coś poważnego? Co oznaczają takie wyn ...

Szczeliny lędźwiowo-szyjne i przepuklina, uciskająca worek oponowy .. nerwowy po stronie lewej. Do jakiego lekarza specjalisty powinienem się udać z wynikami takiego badania? Najlepiej udać się bezpośrednio do neurochirurga, który najpewniej skieruje Pana na operację, ze względu na ucisk korzenia ne ... Ataki nagłych wymiotów i bólów głowy .. nerwowego. Warto udać się wpierw do lekarza POZ, który zweryfikuje podane informacje i skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty lub badania. ... Uszkodzenie włókien ruchowych nerwu łokciowego .. nerwu. Badanie EMG wykazało uszkodzenie włókien ruchowych nerwu łokciowego oraz brak przewodzenia w łokciu. Brak odpowiedzi przy stymulacji włókien czuciowych nerwu. Czy jest to poważne uszkodzenie? Czy można przywrócić czucie w n ...

Ucisk na nerw przy przepuklinie kręgosłupa .. nerw, który wywołuje te skurcze. Po operacji skurcze już nie są tak częste, ale w dalszym ciągu występują i bolą. Co w tej sytuacji robić? Lekarze, u których byłem nie wiedzą, co na to poradzić. Czy wykonano badania kontrolne po o ... Przepuklina i dehydratacja krążków lędźwiowych oraz pogrubienie korzeni nerwów rdzeniowych .. nerwów rdzeniowych bez zmian patologicznych krążka Objawy: - ból odc.lędźwiowego - drętwienie obu kończyn dolnych Dziękuję za wymienione objawy i opis badania. Występują liczne zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych ( dyskó ... Bóle i osłabienie siły mięśni ud .. nerwów też nic,badanie przeciwciał ANA też nic,badania krwi z wyj.vit.D3 niskiej bardzo wszystko dobrze ,a dolegliwości są dalej Najpewniej to problem ortopedyczny lub wynikający z chorób naczyniowych kończyn dolnych. Warto skonsu ...

Chód na szerokich nogach, bełkotanie, oczopląs poziomy i rozstrojenie nerwowe .. nerwowe spowodowane bezradnością lekarzy i postępowaniem choroby. Badania wykluczyły 3 najczęściej występujące rodzaje tej choroby. Wiem, że nie tylko ataksja powoduje tego typu objawy neurologiczne. Co to może być? Objawy wymieni ... Badania przy długotrwałych problemach z pamięcią .. nerwicą, ale wydaje mi się, że te choroby to skutek, a nie przyczyna moich problemów. Czy powinienem wykonać jakieś dodatkowe badania? Jakie badania dotąd wykonano? Czy były to badania obrazowe głowy? Można rozważyć wykonanie eeg ...