Mleczany

neurologiczne.pl & mleczanyBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. mleczanów 10 - 22mg/dl. Co można dodatkowo oznaczyć w PMR? W praktyce przeprowadza się jeszcze oznaczenie stężenie immunoglobuliny G ( IgG ), indeksu IgG i obecności prążków oligoklonalnych w procesie elektroforezy w celu diagnost ... Obrzęk mózgu .. mleczany, co znacznie zwiększa osmolalność płynu wewnątrzkomórkowego i pociąga za sobą ruch wody do komórki. Dotyczy to nie tylko komórek śródbłonka, ale również komórek nerwowych ( neurony ) i substancji białej mózgu. Objawy, jak ... Podwyższony poziom mleczanów i amoniaku przy polineuropatii .. mleczanów w osoczu* kwas mlekowy 2,13mmol/l ( N *1,40 ), a amoniak w osoczu obniżony *8,7umol/l ( N 15,0 - 45,0 ). Czy moje schorzenie ma coś wspólnego z mleczanami i amoniakiem, czy nie. Czy powinnam zrobić inne dodatkowe badania ...