Luschki i magendiego

neurologiczne.pl & luschki i magendiegoWodogłowie .. Luschki i Magendiego. Czasami lokalizacja przeszkody jest trudna lub w ogóle niemożliwa. Wodogłowie zamknięte związane jest z wadami wrodzonymi oraz zaburzeniami rozwojowymi układu komorowego. Powstają wskutek defektu genetycznego ...