Korzenie brzuszne rdzenia kręgowego

neurologiczne.pl & korzenie brzuszne rdzenia kręgowegoOśrodkowy układ nerwowy .. korzenie brzuszne i grzbietowe. Korzenie grzbietowe pośredniczą w przekazywaniu pobudzeń czuciowych do rdzenia kręgowego. Natomiast korzenie brzuszne przekazują pobudzenia ruchowe od rdzenia kręgowego do mięśni szkieletowych. Doro ... Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej .. korzeni nerwowych. Wypuklina dotrzonowa brzuszno - doogonowa z oddzieleniem drobnego fragmentu kostnego z przedniej dolnej krawędzi trzonu L - 3. Nierówność płytek granicznych trzonów Th11, Th12, L1, L2 z wypuklinami dotrzonowymi ...