Komora czwarta mózgowia

neurologiczne.pl & komora czwarta mózgowiaAnatomia układu nerwowego .. komorach bocznych mózgowia. Z komór tych przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej znajdują się trzy otwory, który ...