Flair sekwencja

neurologiczne.pl & flair sekwencjaNieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka zmiana ( sekwencja T2 ) może świadczyć o torbielowej zmi ... Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obecność drobnych ognisk hiperintensywnych w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych, odpowiad ... Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. Flair oraz hypointensywny w sekwencji T1, zlokalizowany w płacie potylicznym półkuli prawej. Rozsiane drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty białej obu półkul, a także w móżdżku. ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. FLAIR, DWI + podanie środka kontrastowego. W istocie białej w tylnej części torebki zewnętrznej po stronie prawej widoczne pojedyncze niespecyficzne ognisko podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najpraw ... Ogniska w płacie skroniowym .. FLAIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 2mm i 5mm. W topografii zakrętu przyhipokampowego po stronie lewej widoczne jest 4mm ognisko o hiperintensywnym sygnale w sekwencjach ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. FLAIR I T1 - po wzmocnieniu kontrastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych. W porównaniu do badania poprzedniego z 2007 r niewielka progresja ilości i wielkości ognisk hyperintensywnych w sekwencjach T2 - zależnych w istoc ...

Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. W podkorowej istocie białej prawego płata czołowego w warstwach podstawnych widoczne jest pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo - móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego - układ komorowy ustawiony pośrodkowo, prawidłowej wielkości - pojedyncz ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowania? Opisane zmiany są spowodowane lokalnym niedokrwieniem móz ...

Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W ba ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. FLAIR. W istocie białej przy rogu czołowym lkb widoczne jest niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwi ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny, zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe struktury mózgowia zmian nie wykazują. Ukła ...

Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudz ... Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudz ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. FLAIR W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych i prawego płata potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom nie ...

Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. FLAIR T1 - sag., TSE T2 - sag. oraz sekwencji MERGE T2* - ax., bez wzmocnienia kontrastowego. Spłycenie fizjologicznej lordozy szyjnej. Osłabienie sygnału w ob., T2 - zal. z tarcz międzykręgowych C3 - C4 oraz C5 - C7 - zmiany dehy ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych, przed i po podaniu środka kontrastowego. Wykonano również sekwencją DWI - EPI. Badanie MR głowy wykazuje w sąsiedztwie dolnej części robaka móżdżku ognisko o wymiarac ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. FLAIR i T2 zależnych - jego charakter wskazuje na tło niedokrwienne. Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. Sekwencja MR CISS - nie wykazuje zmian patologicznych w obrębie obu kątów mostowo - móżdżkowych. Prz ...

Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. FLAIR,DWI,SSFP, w obrazach T1 - i T2 - zależnych, płaszczyznach szczałkowych, czol=łowych i poprzecznych.Podano paramagnetyk. Pojedyńcze ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, śr.4mm,zlok ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny - zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe struktury mózgowia zmian nie wykazują. Ukł ... Znaczny regres umysłu u nastolatka przy demielinizacji .. FLAIR obszary demielinizacji naczyniopochodne w tych okolicach są widoczne przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztwie naczyń w sekwencji SE/TI.Niewielka o średnicy 7mm torbiel szyszynki.W dolnej części czaszki poszerzony zbiornik ...

Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. FLAIR,DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk. W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, izoi ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hiperintensywne ) nie mają większego znaczenia klinicznego. ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. FLAIR, DWI w płaszczyznach poprzecznych oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego w sekwencji SE/T1 w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Grubość warstw 5 mm. Dane z wywiadu: Zawroty głowy. W sąsiedztwie rogu potyliczne ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. FLAIR przeglądowe oraz SE T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych, w warstwach o grubości 3 i 5mm. Podkorowo, w płacie czołowym lewym pojedyncze ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długi ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. flair w pł poprzecznych TSET2 , i w pł. strzałkowej oraz DWI w pł.poprzecznych.Po podaniu kontrastu wykonano skany strzałkowe czołowe i poprzeczne w sekwencji SET1 . W opisie , drobne ogniska hiperintensywne w sekwencjach T2 - zal ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. FLAIR i DWI. Zaawansowane uogólnione zaniki korowo - podkorowe. W istocie białej obu płatów czołowych widoczne są niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ( do 3mm ) ogniska, hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 - zależn ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ