Flair mózg

neurologiczne.pl & flair mózgOgnisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. Flair w trzech płaszczyznach. W badaniu widoczny pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. FLAIR odpowiadających zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - MR w obrębie koła tętniczego podstawy mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku z powyższym mam pytanie. Czy powyższy wynik badania jest w normie, czy też wy ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. FLAIR, które są niewidoczne w obrazach T1 - zależnych, nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku. Zmiany te mają charakter niespecyficzny, zapewne naczyniopochodny. Po tych wynikach, lekarz stwierdził, że to nic ta ...

Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. FLAIR zlokalizowane jest w centrum semiovale prawej półkuli mózgu - to opis rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letniej dziewczynki. W pozostałej części opisu wszystkie wymieniane obiekty były w normie - prawid ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. FLAIR o śred do 6 mm. układkomorowysymetryczny, nieposzerzony. Przeswtrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki baz zmian. Po podaniu kontrastu bez patologicznego wzmocnienia. Obraz odpowiada zm ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodobny jest tzw. parkinsonizm naczyniowo - pochodny. W tej postaci może być zmniejs ...

Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej .. FLAIR, obrazy T1 i T2 zależne. Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej. Innych zmian w wykonanym badaniu MR nie wykazano. W opisie nie stwierdzono zmian w mózgowiu, jedyn ... Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. FLAIR nie wykazujące reztrukcji dyfuzji ani cech obecności depozytów heomosyderyny niespecyficzne odpowiadające morfologicznie ogniskom częściowego uszkodzenia dokonanym najpewniej w przeszłości np. na tle naczyniowym. Nie stwierd ... Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki opis? Zmiany po przebytych incydentach naczyniowych ( małych udarach ). Istnieje niebezpieczeństwo dużego udaru mózgu, należy ...

Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. FLAIR. Podkorowo w płacie czołowym prawej półkuli mózgu ( w zakręcie czołowym górnym ) oraz w okolicy tylnej części trzonu komory bocznej lewej widoczne są dwa niewielkie ogniska demielinizacyjne ( większa ze zmian w lewej półkuli ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. flair w istocie białej lewej półkuli mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogniskowych ani cech patologicznego wzmocnienia kontras ... Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym. Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych przedstawia się prawidłowo. Nie wykazano zmian w za ...

Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez cech patologicznego wzmocnienia po podaniu gadoliny. Naczyni ... Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. flair zlewające się przykomorowo odpowiadające najpewniej zmianom naczyniowopochodnym na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego. W obrębie pnia mózgu zmiana również najpewniej naczyniowopochodna o wymiarach 8 na 4 mm ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin mózgu, nieznacznym poszerzeniem trójkąta komory bocznej, przemawiająca za zmianą naczyniopochodną oraz w obszarze jąder podstawy po stronie prawej i w istocie białej obu półkul mózgu pojedyncz ...

Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obecność drobnych ognisk hiperintensywnych w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych, odpowiad ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. Flair zlokalizowane przykomorowo w obu półkulach mózgu z przewagą strony prawej odpowiadają leukoarajozie i zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Torbie ... Czy oponiak mózgu się powiększa? .. Flair? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy rośnie bo pomiary są podobne. Proponuję konsultację neurochirurgiczną pod kątem leczenia operacyjnego. ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. flair w istocie białej półkoli mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jednak nie jest to wskazanie do leczenia. ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Ciało ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej. W istocie białej obu półkul mózgu widoczne są dość liczne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD, i FLAIR i obniżonym sygnale w T1 zależnych, po kontraście nie ulegają wzmocnieniu - obra ...

Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdżku po stronie prawej. Obraz przemawia za zmianami o charakterze demielini ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. FLAIR uzyskując obrazy T1 T2 zależne w projekcjach strzałkowej, czołowej i poprzecznej, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastującego. Tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, bez uch ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojamowe bez zmian. Po ...

Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. FLAIR, w obrazach dyfuzyjnych - mogące sugerować tło naczyniopochodne zmian. Jaka może być przyczyna zmiany i co mam dalej z tym robić? czy potrzebna jest dalsza diagnostyka? Zmiany o charakterze niedokrwiennym, nie ma leczenia ta ... Glioza w płacie czołowym .. FLAIR w czasie T1 ,PD i T2 zależnym w trzech płaszczyznach oraz w opcji angio - 3DI,MIP. W korze lewego tylnego czoła widoczny jest we FLAIR niewielki obszar o podwyższonym sygnale - obraz przemawia za gliozą. Poza tym obraz mózgo ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. FLAIR I T1 - po wzmocnieniu kontrastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych. W porównaniu do badania poprzedniego z 2007 r niewielka progresja ilości i wielkości ognisk hyperintensywnych w sekwencjach T2 - zależnych w istoc ...

Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. FLAIR, DWI+ADC i T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W istocie białej obu półkul mózgu i w lewym konarze móżdżku, widocznych jest kilka drobnych ognisk hiperintensywnych w czasie T2 - zależnym i FLAIR. W zakręcie czołowym ... Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. FLAIR w płaszczyznach poprzecznych. Stwierdzono pojedyncze, drobne ognisko, średnicy 2 mm o charakterze demilinizacyjnym zlokalizowane w prawej półkuli mózgu w okolicy ciemieniowo - potylicznej nie ulegające wzmocnieniu pokontrast ... Bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne .. Flair, skany w trzech podstawowych płaszczyznach ) za każdym razem wykrywano u mnie w obrębie białej obu półkul mózgowych bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne wielkości do 7 mm. Z każdym badanie ...

Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. FLAIR I T2 ( bez obrzęku, wzmocnienia - najpewniej naczyniopochodne, ewentualnie demielinizacyjne ). Struktury mózgowia na i podnamiotowe bez zmian. Istota biała bez zmian, bez cech obrzęku. Corpus callosum bez zmian, o prawidłowe ... Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. FLAIR, izointenstwna w T1, nie ulegająca wzmocnieniu kontrastowemu, obraz sugeruje zmianę naczyniopochodną. Czy to są jakieś poważne zmiany? Z czego mogą wynikać? Czy mogą powodować drętwienia połowy ciała - prawej strony, które m ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agnio - MR w obrębie dużych tętnic koła Willsona nie stwierdza się cech tę ...

Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. FLAIR, skan w trzech podstawowych płaszczyznach, przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego ) W obrębie istoty białej obu półkul mózgowych widoczne są mnogie, umiejscowione głównie przykomorowo ogniska o wzmożonej intensywno ... Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. FLAIR o max średnicy do 7 mm.W prawej półkuli mózgu: 3 zmiany do mm widoczne w płacie czołowym jedna we wzgórzu 7mm oraz wokół rogu skroniowego 5mm. W lewej półkuli mózgu: 2 zmiany w istocie białej wokół rogu skroniowego śr. do 5m ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. FLAIR. Przykomorowo w okolicy trójkąta LKB widoczne pojedyncze ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury mózgowia be ...

Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo - móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego - układ komorowy ustawiony pośrodkowo, prawidłowej wielkości - pojedyncz ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek P1 tętnicy tylnej mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są zmiany niedokrwienne mózgowia. Odmiana anatomiczna ukrwienia ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. FLAIR 2. Scienczała warstwa korowa w obrębie obu półkul mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej - stopień mielinizacji jak w przypadku 35 - 36 tygodniu życia. 3. Mielinizacja istoty białej jest widoczna śladowo ...

Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. FLAIR jest izotensywna w stosunku do sąsiadujących z nią struktur mózgowia. Po podaniu środka kontrastowego zmiana ta uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Jej obraz nie jest jednoznaczny, ale wydaje się że może ona odpowiadać nietypo ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwagę zwraca jeszcze ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do ś ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. flair w istocie białej półkul mózgu, głównie okołokomorowo wielkości do 10 mm, kilka mniejszych zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można wykluczyć ogniska podwyższonego sygnału w obrębie rd ...

Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. FLAIR, w projekcjach osiowych i strzałkowych. Pojedyncze naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu. Poza tym mózgowie o prawidłowej strukturze bez zmian ogniskowych. Układ komorowy poszerzony bez przemies ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W ba ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny, zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe struktury mózgowia zmian nie wykazują. Ukła ...

Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? Naczyniak żylny u dorosłych jest odmianą anatomiczną uważaną za nor ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. FLAIr odpowiadający obszarowi gliozy. Układ komorowy poszerzony z asymetrią szerokości komór bocznych, lewa szersza komora III - 12mm, wsk. Huckmanna - 69 mm. W prawej półkuli mózgu i strukturach podnamiotowych zmian nie wykazano. ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. FLAIR, co przemawia za ich płynowym charakterem ( przestrzenie okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po podaniu kontrastu nie uzyskano patologicznego wzmocnienia sygnału, Przestrzenie płynowe w normi ...

Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. FLAIR zlokalizowane są podkorowo w oby płatach czołowych. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w móżdżku, w ciele modzeloatym i pniu mózgu. Nerwy VII i VIII oraz okolice kątówmostowo - móżdżkowych obustronnie prawidlowe. Przysadka ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej obu półkul mózgu i okołokomorowo stwierdzono obecność licznych, kilkumilimet ... Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii .. FLAIR i T2 zależnych, z zaciśnięciem bruzd przyległej kory mózgu.Obszar odpowiada najpewniej zmianom po radioterapii i obrzękowi. Po podaniu kontrastu uwidnioczono w ww obrębie wzmocnienie w postaci nieregularnego tworu. Ukłąd kom ... Ścierpnięta głowy przy torbieli przysadki mózgowej .. FLAIR, przemawiająca za zmianą o charakterze torbieli. Poza tym przesadka o prawidłowej wysokości około 6mm, lejek przesadki położony symetrycznie. Struktura okołosiodłowe prawidłowe. Mam cały czas ścierpniętą głowę. Czy to normal ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ciała modzelowatego.Nieostro odgraniczone ogniska hiperintesy ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny móżdżku dyskre ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny móżdżku dyskre ...

Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. flair i obrazach T2 widoczne są hyperintensywne sfery - zmiany naczyniopochodne? ( w wyniku znak zapytania umieścił radiolog ) również w stwierdzeniu zaburzeń mielinizacji. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. uklad ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. FLAIR zmiany ogniskowe. Największe zmiany w prawej półkuli mózgu w okolicach rogu przedniego komory bocznej 9mm, w okolicy rogu tylnego 11mm, w lewej półkuli w okolicy trójkąta komory bocznej 9mm. Zmiany na granicy korowo - podkor ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płatach ciemieniowych ku tyłowi od trzonów komór boczny ...

Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. FLAIR ,DWI, SWI i hemo w obrazach T1 - i T2 - zależnych oraz po podaniu środka kontrastowego w obrazach T1 - zależnych. w istocie białej płatów ciemieniowych obu półkul widoczne są ogniska płynowe o śr. do 5mm, otoczone niewielkim ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. FLAIR ) śladowe ilości hemolizującej krwi na poziomie opony twardej nad biegunem skroniowym i odcinkowo nad płatem czołowym. Płynowa przestrzeń podpajęcza nad płatami czołowymi nie przekracza 10 mm W pniu mózgu i półkulach móżdżka ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny - zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe struktury mózgowia zmian nie wykazują. Ukł ...

Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. FLAIR ), nie wzmacniające się po CM, o szer 4mm, - niespecyficzne, bez zmian w otoczeniu - wskazane badanie kontrolne za rok przysadka mózgoa o zaokrąglonej częsci górnej, jej wysokość na górnej granicy normy 7 - 8mmm, z niewielką ... Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 - 8mmmm odpowiadające zmianom naczynioowym. Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Co to jest, czy mam się martwić? czy natychmiast zrezygnować ze sportu? który up ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło dość liczne drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI. K ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. FLAIR Uwidoczniono: - bardzo liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór boczn ... Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. FLAIR. W istocie białej okołokomorowej centrum semiovale lewej półkuli mózgowej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie naczyniopochodnej..Pozatym badanie MR wykazuje prawidłowy o ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. FLAIR ), bez wzmocnienia kontrastowego, położone podkorowo w przystrzałkopwej części lewego płata czołowego - niespecyficzne. Poza tym nie stwierdzam innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia. Nie stwierdzam patologicznego wzmoc ...

Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obr ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. FLAIR,w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych .W podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne ( wielkości do 0.6 cm ) ogniska hiper intensywne w obrazach T2/ zależnych i sekwen ... Ogniska hiperintensywne w okolicy loży po guzie mózgu .. flair o charakterze naczyniopochodnym. Za odpowiedź z góry dziękuję. W zasadzie nie ma powodu do obaw. Zmiany naczyniopochodne są najprawdopodobniej wynikiem przeprowadzonej operacji. Oczywiście z wynikiem należy jeszcze osobiście ...

Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. Flair, odpowiadająca torbieli pajęczynówkowej, której wymiary wynoszą 41x48x50mm. Morfologia kory mózgowej poza obszarem płata skroniowego lewego prawidłowa. Nieco powyżej w łączności z szczeliną sylwiusza po stronie lewej widoczn ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy asymetryczny, nieucisnięty i nieprzemieszczony wzglę ... Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. FLAIR widoczne podkorowo w prawym płacie czołowym i w centrum semiovale po stronie lewej - niespecyficzne zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne?Poza tym uwidocznione przeglądowo struktury mózgowia zmian patologicznych nie wyka ...

Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu .. FLAIR widoczne okołokomorowo w istocie białej obu półkul mózgu.Pozta tym intensywność sygnału istoty szarej i białej móżgowia jest prawidłowa, zmian ogniskowych nie stwierdza sie. Mój tata od wielu lat leży po udarach, ja od kilku ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. FLAIR, DWI w płaszczyznach poprzecznych oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego w sekwencji SE/T1 w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Grubość warstw 5 mm. Dane z wywiadu: Zawroty głowy. W sąsiedztwie rogu potyliczne ...

Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. Flair,DWI,Fe w obrazach T1,T2 w płaszczyznach ax,sag,cor kontrastem i bez ze względu na szumy uszne i w głowie.Opis: w obrębie istoty białej obu półkul mózgu,głównie podkorowo,widoczne nieliczne ogniska hiperintensywne w T2 Flair ... Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. FLAIR* obrazy T1 i T2 - zależne w płaszczyznach osiowej i strzałkowej poszerzone o bad angio - MR uwidoczniło półkule mózgu i móżdżku bez widocznych zmian ogniskowych. Struktury pośrodkowe nieposzerzone, symetryczne. Kąty mostowo ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Poza tym sygnał istoty białej prawidłowy ...

Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. FLAIR oraz DWI w płaszcz. poprzecznej. Struktury mózgowia bez zmian patologicznych w obrazie MR. Przestrzenie przymózgowe nieposzerzone. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przepuklina przepony siodła z przypartą przysadką ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym. Największa pośród zmian osiąga 6mm i położona jest do przodu i bocznie od rogu czołowego lewej komory bocznej. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage zwraca jeszcze ektopia wydłuzonych migdałków móżdżku do świa ...

Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. FLAIR, kilka hiperintensywnych ognisk o średnicy do ok. 0,9 cm, wymagających różnicowania między zmianami demielinizacyjnymi, a naczyniopochodnymi. Poza tym mózgowie i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Nieżytowe pog ... Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. FLAIR pogłębiona bruzda imituje ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu* co to znaczy? bo jak poczytałam w necie różne rzeczy to zaczynam się martwić :( dodam że miałam zlecony rezonans po wizycie u neurologa z powodu silnyc ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. FLAIR oraz dyfuzyjnych w projekcji poprzecznej i strzałkowej. W istocie białej obu półkul mózgu drobne ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - największe w lewym płacie ciemieniowym, mogące odpowi ...

Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu .. FLAIR i T2 zależnych, najpewniej naczyniopochodne, poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych; w badaniu angio - MR w fazie tetniczej: karotyzacja tętnicy tylnej mózgu prawej, wąski odcinek P1 t.tylnej mózgu lewej; jej odcinek ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło pojedyńcze bardzo drobne ognisko w centrum semiovale po stronie lewej, prawdopodobnie naczyniopochodne, najpewniej bez znaczenia klinicznego. Poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowyc ...