Eaton Lambert

neurologiczne.pl & Eaton LambertZespół Lamberta - Eatona .. Eatona ( LEMS, Lambert - Eaton myasthenic syndrome ) należy do zespołów miastenicznych ( chorób przebiegających z zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego ) i jest chorobą autoimmunologiczną. Podobnie jak w miastenii dochod ...