Duschennea

neurologiczne.pl & duschenneaDystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. Duschennea jest chorobą dziedziczoną w sposób recesywny sprzężony z płcią ( chromosomem X ). Oznacza to, że choroba ujawni się u wszystkich mężczyzn ( mają jeden chromosom X ), którzy otrzymali zmutowany gen w chromosomie X od mat ...