Drobne przestrzenie okołonaczyniowe

neurologiczne.pl & drobne przestrzenie okołonaczynioweOgniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. drobnych ognisk hiperintensywnych w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych, odpowiadających przebytym zmianom naczyniopochodnym. W okolicach skroniowych stwierdza się obecność poszerzonych przestrzeni płynowych okołonaczyniow ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. drobne ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwienne? Nieznacznie poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w istocie białych płatów ciemieniowyc ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. drobne ogniska hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uległy pełnej saturacji w sekwencji FLAIR, co przemawia za ich płynowym charakterem ( przestrzenie okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po poda ...