Diagnoza miastenia

neurologiczne.pl & diagnoza miasteniaDiagnostyka i leczenie miastenii .. diagnostyce miastenii jest elektrostymulacyjna próba męczliwości, badanie elektromiograficzne pojedynczego włókna mięśniowego oraz reakcja na leki cholinergiczne ( inhibitory esterazy ACh ). Ponadto wykonuje się badanie na przeciw ... Neuropatia .. Diagnostyka neuropatii Rozpoznanie neuropatii wymaga dokładnej analizy występujących objawów, badania neurologicznego, wykluczenia innych przyczyn ( np. miastenii ), badań laboratoryjnych krwi i moczu, badania radiologicznego klat ... Różnice między miopatią i zespołem miastenicznym .. diagnozy, ponieważ te choroby mają podobne objawy. Czy jest jakieś badanie, które może jednoznacznie stwierdzić, na co choruję? ...